26 lip Jeden komentarz Magdalena Czopik Inne

Lekcja 1: Geografia

„Kulę ziemską podzielono umownie kiedyś na półkulę północną i południową. Podział powstał przez przecięcie kuli płaszczyzną prostopadłą do osi Ziemi w jej najszerszym miejscu. Miejsca przebicia powierzchni Ziemi przez jej oś to bieguny północny i południowy.
Inny sposób podziału kuli ziemskiej dokonany został w czasach dominacji imperium brytyjskiego na morzach i oceanach. Przecięto kulę ziemską płaszczyzna wzdłuż jej osi.
Takich przecięć można dokonać wiele. 360 takich płaszczyzn, dokonanych co 1 stopień daje na powierzchni Ziemi ślad zwany południkiem. Wyróżniono jeden południk – 0.
Południk ten poprowadzony jest przez obserwatorium królewskie w Greenwich koło Londynu. Ludzie stają nad tym południkiem – jedną nogą na półkuli zachodniej, drugą na wschodniej.
Jeśli ktoś był w takim miejscu, zachęcam do podzielenia się zdjęciami! I wrażeniami!
Z pozdrowieniami Olek”

Lekcja 2: Geografia

„Umownie poszatkowano kiedyś powierzechnię Ziemi równoleżnikami i południkami. Każdy równoleżnik leży na płaszczyznie równoległej do równika.
Jak powstały?
Ze środka Ziemi w kierunku jednego z południków wysłano promienie co jeden stopień, poczynając od równika. Przez punkt styku promienia i południka poprowadzono prostopadle do osi Ziemi płaszczyzny. Jest ich po 90 na każdej z półkuli południowej i północnej. Patrząc od środka Ziemi ku jej powierzchni mamy odległość kątową miedzy równoleżnikami równą jednemu stopniowi. Stopień podzielono na 60 minut, minutę – wiadomo – na 60 sekund. Jedna minuta to 1 mila morska. Jedna mila morska to 1852 m.

Pytanie: proszę podać długość jednej sekundy oraz jednego stopnia.

Z oceanicznymi pozdrowieniami Olek”