Bio

Urodziłem się 9 września 1946 (zodiakalna Panna). Do 1975 roku mieszkałem w Swarzędzu, koło Poznania. Ukończyłem Politechnikę Poznańską, a od roku 1975 mieszkam z rodziną w Policach k/Szczecinia. Jestem emerytem Zakładów Chemicznych Police. Mam żonę Gabrielę (Gabi) i dwóch synów Bartłomieja i Czesława. Jestem też dziadkiem dwóch wnuczek: Olgi i Agaty (córek Bartłomieja i Katarzyny).

Sport kocham od dawna.

Jako szybownik mam wylatane 250 godzin, druga klasa wyszkolenia szybowcowego – srebrna odznaka szybowcowa z jednym diamentem. Mam oddanych 14 skoków spadochronowych i trzecią klasę wyszkolenia spadochronowego. Zdobyłem też złotą odznakę turystyki kolarskiej. Jestem też żeglarzem i sternikiem jachtowym. Posiadam patent rozszerzony na rejsy morskie.

Turystykę kajakową zacząłem uprawiać w Klubie Kajakowym „Alchemik” Police oraz w Akademickim Klubie Turystyki Kajakowej „Pluskon” w Szczecinie. Dość szybko uzyskałem wszelkie odznaki kajakowe wszystkich stopni polskich organizacji oraz najwyższe międzynarodowe organizacji ICF (złota ICF – jedna z kilku w Polsce).

 • The successful completion of the II Transatlantic Kayaking Expedition across the continents (from Lisbon to Florida.). The expedition was aimed at crossing the Atlantic in its widest part. The crusade was sole, independent, without any help from the outside and only with the use of the strength of my own muscles. On 19th April 2014, after 167 days in the Atlantic, I reached Florida. I was the first kayaker in history, who achieved that. Altogether I paddled for 6,710 NM = 12,427 km.

  2014,

 • Zakończenie z sukcesem II Transatlantyckiej Wyprawy Kajakowej z kontynentu na kontynent (z Lizbony na Florydę). Ekspedycja miała na celu przepłynięcie Atlantyku w jego najszerszej części. Wyprawa samotna, samodzielna, bez pomocy z zewnątrz, przy pomocy wyłącznie siły własnych mięśni.  19 kwietnia 2014 roku, po 167 dobach przebywania na Atlantyku dopłynąłem do Florydy. Jestem pierwszym kajakarzem w historii, który tego dokonał. Łącznie przepłynąłem 6 710 Mm = 12 427 km.

  2014,

 • Rafting along the Amazon in Peru on the river Huallanga from Yurimagus, through Maranon and Amazon to Brazil with the intention to kayak to the mouth of the river. During the expedition bandits attacked me twice and I was robbed of almost everything. I made than the decision to abort the expedition in Manaus, Brazil.

  23.05.2011 – 26.06.2011,

 • Spływ szlakiem Amazonki z Yurimaguas w Peru na rzece Huallanga, przez Maranon i Amazonką do Brazylii z zamiarem dopłynięcia do ujścia. W czasie trwania wyprawy zostałem dwukrotnie napadnięty przez bandytów i obrabowany prawie z wszystkiego. Podjąłem wówczas decyzję o przerwaniu wyprawy w Manaus w Brazylii.

  23.05.2011 – 26.06.2011,

 • Lonely voyage across the narrowest part of the Atlantic. This is my I Transatlantic Kayaking Expedition on a special canoe, which was built in Andrzej Arminski’s shipyard by 3 young engineers: Rafal Glodka, Michal Klimka and Radoslaw Zygmunt. This expedition, which was based on paddling a paddle kayak only, without using any sail or help from the outside, ended after 99 days in Acarau in Brazil. I kayaked 5394 km. This is the first time in history that anyone crossed the Atlantic Ocean from continent to continent on a kayak!

  26.10.2010 – 02.02.2011,

PrevNext

Zobacz więcej osiągnięć

© Aleksander Doba. All Rights Reserved. | Made by Sorus Publishing | Powered by Klienter.com | This site is a part of GoEnterGo.com Travel Community